Echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap

Als een huwelijk wordt ontbonden, spreekt de rechter de echtscheiding uit. Dit kan op verzoek van één van beiden of op gemeenschappelijk verzoek.

Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd door tussenkomst van de rechter of wanneer de beide partners een overeenkomst sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.

De ontbinding moet u altijd melden bij de gemeente, deze wordt namelijk pas definitief door inschrijving in de burgerlijke stand. Meestal regelt de advocaat de inschrijving.

Inschrijven echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving meenemen;
  • Afschrift van de uitspraak van de rechter;
  • Eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend;
  • Dit moet binnen 6 maanden na definitieve uitspraak van de rechter;
  • Bij einde door een verklaring: de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Dit moet binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring.