Elektronische ondertekening

De gemeente Voerendaal is medio juli 2022 gestart met de elektronische handtekening. Dit voeren we gefaseerd in en zal nog niet meteen bij alle documenten mogelijk zijn. U kunt dus documenten ontvangen met het verzoek deze elektronisch te ondertekenen. De ondertekening bevat altijd de naam van de organisatie en de naam en functie van de ondertekenaar. Dit is volgens het Nederland recht rechtsgeldig.

Hoe werkt de elektronische ondertekening?

Voor het elektronisch ondertekenen van documenten gebruikt de gemeente Voerendaal een gecertificeerde softwareoplossing: ValidSign. Deze geavanceerde elektronische handtekening zorgt ervoor dat:

  • De ondertekenaar te identificeren is;
  • Het document op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is;
  • Het document tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  • Elke wijziging na ondertekening kan worden opgespoord.

U ontvangt een e-mail met een verzoek ter ondertekening van afzender signature@validsign.nl. In deze mail staat het onderwerp van het te ondertekenen document en de naam van de medewerker van de gemeente. Via de knop “controleer document” kunt u het document controleren en elektronisch ondertekenen.

Na ondertekening wordt het document automatisch verstuurd naar de medewerker van de gemeente.

Ontvangt u een elektronisch ondertekend document?

Dan heeft u een programma nodig dat het document kan lezen en het certificaat kan bekijken. Bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.

Bij het openen van het elektronisch document controleert het programma automatisch de handtekening. Als alles in orde is, ziet u dat op uw scherm. Als er een waarschuwing op uw scherm staat, mag u die handtekening niet zomaar vertrouwen. Neem in dit geval contact op met onze gemeente

Heeft u een papieren exemplaar ontvangen van een document met een elektronische ondertekening?

Dan is dit een kopie van het (digitale) en rechtsgeldige origineel. Het origineel is in bezit van de gemeente en kunt u altijd bij ons opvragen.

Wanneer wordt er wel een geschreven handtekening gezet?

Soms wordt er een uitzondering gemaakt. Op een felicitatiebrief voor een bijzondere gebeurtenis zoals een 60-jarig huwelijk, zetten we wel een geschreven 'natte' handtekening.

Heeft u nog vragen of twijfelt u aan de rechtsgeldigheid van een brief?

Neem dan contact op met onze gemeente. Zie hiervoor onze contactgegevens.