Verloren of gevonden

Heeft u voorwerpen gevonden of bent u zelf iets verloren? Doe hiervan aangifte bij de gemeente, niet bij de politie. Denkt u dat het om diefstal gaat, dan verwijzen we u wél door naar politie.

U kunt aan de balie tijdens openingstijden aangifte doen van verloren of gevonden voorwerpen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Gevonden voorwerpen in bewaring geven

U kunt altijd de gevonden voorwerpen in bewaring geven aan de gemeente waar u aangifte doet. Vraag dan om een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving. Besluit u het voorwerp zelf te bewaren? Dan moet u zorgen voor het onderhoud, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert.

Wanneer eigenaar van het gevonden voorwerp?

Voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450,-

Als vinder kunt u eigenaar worden van het gevonden voorwerp. De gemeente bewaart voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450,- gedurende drie maanden. De eigenaar heeft dus drie maanden de tijd om zijn eigendom op te halen. Daarna vervallen de (eigendoms)rechten van de eigenaar en wordt de gemeente automatisch eigenaar. Zij mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen.

Voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450,-

Bij de aangifte van voorwerpen met een waarde boven € 450,- kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als degene die het voorwerp verloren heeft, het niet heeft opgehaald, bent u in dit geval na een jaar de eigenaar geworden van het voorwerp. U moet dan aangifte hebben gedaan bij de gemeente en zich binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen. De gemeente wordt dan automatisch eigenaar en mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen.

Heeft u het gevonden goed zelf in bewaring en wordt de eigenaar niet binnen een jaar bekend? Dan vervallen de eigendomsrechten en wordt u eigenaar als u hierom vraagt. Als u geen aangifte heeft gedaan, kunt u nooit eigenaar worden van het gevonden goed.

Dier gevonden of vermist