Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP)). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

U kunt voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. 

Als u liever niet heeft dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U heeft altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • De stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiĆ«nten in een instelling;
  • Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • Organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciĆ«le instellingen
Inloggen met DigiD aanvragen geheimhouding