Coronasubsidie

We vinden het belangrijk om nieuwe activiteiten te stimuleren en organisaties en inwoners hierbij te ondersteunen. Daarom juichen we als gemeente goede ideeën, projecten en initiatieven van harte toe. Ook bieden wij de mogelijkheid tot financiële ondersteuning (subsidie) hiervoor.

Voor welke ideeën, projecten of initiatieven geven we financiële ondersteuning?

Jeugd 

We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze jeugd en jongeren. Daarom stimuleren we initiatieven en projecten die erop gericht zijn om de gezonde leefstijl en het welzijn voor deze groep te verbeteren. Heb jij een goed initiatief voor jeugd en jongeren?

Cultuur

We zijn trots op ons rijke verenigingsleven en het culturele aanbod. Dit willen we graag versterken en vernieuwen. Heb jij een idee voor een project of een initiatief om dit te simuleren?

Sport

Met het Sportakkoord Voerendaal willen we bereiken dat iedereen plezier aan sport kan hebben. Want sporten is belangrijk voor je gezondheid en een gezonde leefstijl. Heb jij een idee dat hieraan bij kan dragen?

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Het gaat om een incidentele subsidie voor:

 • Professionele organisaties en ondernemers;
 • Vrijwilligersorganisaties en verenigingen;
 • Inwoners.

Een incidentele subsidie is bestemd voor een (semipublieke) professionele organisatie, vrijwilligersorganisatie, of ondernemer, die rechtspersoonlijkheid bezit en gevestigd en/of werkzaam is in de gemeente Voerendaal, of een burgerinitiatief van een inwoner van de gemeente Voerendaal voor de uitvoering van een eenmalige of incidentele gebeurtenis, activiteit of investering binnen de gemeente Voerendaal.

Stuur je voorstel in via info@voerendaal.nl. Dan bekijken wij of je voorstel voldoet aan de voorwaarden.  

Voorwaarden

 1. De te subsidiëren activiteit moet tot een van de volgende taakvelden behoren: onderwijs, sport, cultuur en recreatie, sociaal domein (sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening, leefbaarheidsbevordering) en/of volksgezondheid en milieu.
 2. De incidentele subsidie is bedoeld voor:
  1. Kleinschalige activiteiten, zijnde uitzonderlijke prestaties of ander bijzondere activiteiten;
  2. Grootschalig projecten, zaken of burgerinitiatieven.
 3. Activiteiten of projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie:
  1. Zijn bijzonder en niet regulier;
  2. Zijn niet jaarlijks terugkerend;
  3. Moeten een openbaar karakter hebben of betrekking hebben op een nieuwe, innovatieve activiteit.