Peuterspeelzaal en kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Dit toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn alle kinderopvangorganisaties opgenomen die aan de verschillende wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Wilt u weten of de organisatie waar u uw kind wilt laten opvangen hieraan voldoet? Raadpleeg dan het Landelijk Register Kinderopvang. 

Ook de Belastingdienst stelt als voorwaarde voor tegemoetkoming in de kosten voor ouders voor kinderopvang, dat een organisatie is opgenomen in het LRK.

De ondernemer van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde kinderopvang. Wilt u een gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Dan moet u hiervan melding maken bij de gemeente. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of uw onderneming voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Voldoet uw onderneming aan de gestelde eisen, dan regelt de gemeente uw inschrijving in het LRK.

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. Werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag. Hier kunt u ook zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD inlogcode nodig. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.