Toegangsteam Jeugd

Basishulp Jeugd

Basishulp jeugd is de verzamelnaam voor alle hulp en ondersteuning die aan jeugdigen en gezinnen geboden wordt in de thuissituatie of gekoppeld aan de school. We noemen enkele voorbeelden: 

  • Lessen op de basisschool over de overgang van groep 8 naar de middelbare school. 
  • De schoolmaatschappelijk werker is op de basisschool aanwezig en adviseert ouders, leerkrachten en kinderen als ze vragen hebben over opvoeden en opgroeien. 
  • Hulp aan ouders en kinderen bij een moeilijke situatie naar aanleiding van bijvoorbeeld een scheiding. 
  • Trainingen voor kinderen en ouders om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te vergroten of opvoedingsvaardigheden te vergroten. 
  • Het begeleiden van ouders en kinderen met specifieke problemen, zoals gameverslaving, autismespectrumproblemen, Adhd. Dit kan individuele begeleiding zijn of begeleiding in een groep, omdat je ook veel van elkaar kunt leren.  

Voor alle basishulp geldt dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving van het kind, zoals het sporten bij de verenigingen, de school en de buurt. 

Ik heb een vraag waar kan ik terecht? 

Als u een vraag heeft rondom opvoedhulp, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de schoolmaatschappelijk werker van de basisschool of middelbare school van uw kind (Heerlen-Voerendaal-Landgraaf). Ook is er aan de kinderopvang een medewerker van JENS gekoppeld die u kan ondersteunen bij opvoedvragen over uw kind. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw huisarts.

Voor vragen of meer info kunt u mailen naar teamjeugdvoerendaal@jenshelpt.nl  Er zal uiterlijk op de volgende werkdag contact met u worden opgenomen.

Voor algemene vragen over JENS kunt u bellen naar het telefoonnummer: 045 566 0113

Voor jeugdgezondheidszorg kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, een onderdeel van de GGD.

Team Jeugd Voerendaal

Het team jeugd Voerendaal werkt intensief samen om u of uw kind te helpen bij het opvoeden en opgroeien. Het motto is dan ook: "1 team 1 taak". Het team bestaat uit betrokken medewerkers die het gezond en veilig laten opgroeien en ontwikkelen van de jeugd in Voerendaal als passie en taak zien . Zij hebben dan ook allen verschillende expertises om u en uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zij doen dit samen met andere partners in Voerendaal, zoals de scholen, de huisarts en de peuter- en kinderopvang.  

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Als echter blijkt dat er op meer gebieden hulp nodig is, wordt iemand van het Toegangsteam Jeugd ingeschakeld.  Een lid van het toegangsteam onderzoekt dan samen met de ouders wat de precieze vraag is, welke behoefte aan ondersteuning nodig is en wat passende mogelijkheden en oplossingen zijn; dit wordt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur genoemd. Er wordt samen nagedacht over welke hulp nodig is en welke instanties ingeschakeld kunnen worden. Maar vooral ook wordt er gekeken naar wat er wel lukt en welke eigen kracht mogelijk is. Daarna wordt een gezamenlijk gezinsplan opgesteld.

Informatie delen

Bij een hulpvraag wordt kritisch gekeken wie er allemaal bij betrokken moet worden. Soms is er meer externe ondersteuning nodig en wordt een ander lid van het toegangsteam ingeschakeld. Omdat expertise met elkaar wordt gedeeld kan het team breder kijken en preventief werken. Hierdoor is het mogelijk meer zorg op maat te geven.