Toegangsteam Jeugd

Basishulp Jeugd

Basishulp jeugd is de verzamelnaam voor alle hulp en ondersteuning die aan jeugdigen en gezinnen geboden wordt in de thuissituatie of gekoppeld aan de school. We noemen enkele voorbeelden: 

  • Lessen op de basisschool over de overgang van groep 8 naar de middelbare school. 
  • De schoolmaatschappelijk werker is op de basisschool aanwezig en adviseert ouders, leerkrachten en kinderen als ze vragen hebben over opvoeden en opgroeien. 
  • Hulp aan ouders en kinderen bij een moeilijke situatie naar aanleiding van bijvoorbeeld een scheiding. 
  • Trainingen voor kinderen en ouders om bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te vergroten of opvoedingsvaardigheden te vergroten. 
  • Het begeleiden van ouders en kinderen met specifieke problemen, zoals gameverslaving, autismespectrumproblemen, Adhd. Dit kan individuele begeleiding zijn of begeleiding in een groep, omdat je ook veel van elkaar kunt leren.  

Voor alle basishulp geldt dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving van het kind, zoals het sporten bij de verenigingen, de school en de buurt. 

Ik heb een vraag waar kan ik terecht? 

Sinds 3 januari is het Team Jeugd Voerendaal dagelijks bereikbaar tijdens kantoortijden. In dit team werken mensen met verschillende expertises zoals o.a. de jeugd maatschappelijk werker, de jeugdconsulenten van de gemeente Voerendaal, de gedragswetenschapper om u goed te kunnen helpen met al uw hulpvragen omtrent jeugdhulp. 

Wij zien als positieve ontwikkeling in Voerendaal dat burgers veelal hun jeugdhulpvragen stellen bij school, de maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en ook via de huisarts en men JENS goed weet te vinden.

Dit zorgt er ook voor dat het aantal telefoontjes en e-mails dat binnenkomt bij Team Jeugd erg gering is. 

Vanaf maandag 4 april is Team Jeugd Voerendaal alleen nog maar in de ochtend bereikbaar: van 09.00 uur tot 12.30 uur via:  045-5602561

Ons e-mailadres:
Teamjeugdvoerendaal@jenshelpt.nl 

Voor jeugdgezondheidszorg kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, een onderdeel van de GGD.

Team Jeugd Voerendaal

Op de foto ziet u team jeugd Voerendaal. Zij werken intensief samen om u of uw kind te helpen bij het opvoeden en opgroeien. Het motto is 1 team 1 taak. Het zijn betrokken medewerkers met als passie en taak het gezond en veilig laten opgroeien en ontwikkelen van de jeugd in Voerendaal. Zij doen dit samen met andere partners in Voerendaal, zoals de scholen en de peuter- en kinderopvang.  
Misschien heeft u een vraag of wilt u graag kennismaken met het team? We heten u van harte welkom. 

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Als echter blijkt dat er op meer gebieden hulp nodig is, wordt iemand van het Toegangsteam Jeugd ingeschakeld.  Een lid van het toegangsteam onderzoekt dan samen met de ouders wat de precieze vraag is, welke behoefte aan ondersteuning nodig is en wat passende mogelijkheden en oplossingen zijn; dit wordt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur genoemd. Er wordt samen nagedacht over welke hulp nodig is en welke instanties ingeschakeld kunnen worden. Maar vooral ook wordt er gekeken naar wat er wel lukt en welke eigen kracht mogelijk is. Daarna wordt een gezamenlijk gezinsplan opgesteld.

Informatie delen

Bij een hulpvraag wordt kritisch gekeken wie er allemaal bij betrokken moet worden. Soms is er meer externe ondersteuning nodig en wordt een ander lid van het toegangsteam ingeschakeld. Omdat expertise met elkaar wordt gedeeld kan het team breder kijken en preventief werken. Hierdoor is het mogelijk meer zorg op maat te geven.