Veilig Thuis

Veilig Thuis is een samenvoeging van de huidige Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies en Meldpunten Kindermishandeling met als hoofddoel:
• eén meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
• meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Veilig Thuis is er voor iedereen

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld of mishandeling, bijvoorbeeld huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.

Als je je schaamt

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden, in alle culturen en tegen vrouwen én tegen mannen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je niet de enige. Er is dus niets om je voor te schamen.

Het stopt niet vanzelf

Geweld in huiselijke kring is veel meer dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn óók vormen van geweld in huiselijke kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om dit te stoppen.

Meer informatie kunt u vinden op de website Veilig Thuis  of in folder over Veilig Thuis (pdf, 2 MB)