Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u denkt dat u er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de consulent van de gemeente Voerendaal, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Kinderen én ouders/verzorgers met een Jeugdwet indicatie kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Deze werkt voor een aparte stichting, namelijk het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst van de gemeente Voerendaal.  Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis. Meer informatie over de dienstverlening is te vinden op de website van het AKJ.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?    

  • Allereerst luisteren naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Meestal kunt u met uw opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wilt u dit niet altijd of kan het in sommige gevallen niet.
  • Daarnaast kan de vertrouwenspersoon  u ondersteunen bij een gesprek met de gemeente Voerendaal en/of met de klachtencommissie.