Mantelzorg

Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan uw partner, ouders of kinderen, een familielid, buren of vriend zijn. Mantelzorgers kiezen er vaak niet voor om zorg te dragen voor iemand: het overkomt hen. Zorgt u voor een naaste, zoals uw ouder, uw kind of uw partner, broer of zus? En doet u dit langdurig en onbetaald? Dan bent u een mantelzorger! 

Heeft u als mantelzorger behoefte aan meer informatie over aanvragen, regelingen en voorzieningen? Of een luisterend oor of het delen van ervaringen? Dan kunt u zich inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg Parkstad via dit intakeformulier

Voor meer informatie kun u ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Parkstad via 045-2114000 of info@mantelzorgparkstad.nl. Of bezoek de website.

Heeft u specifiek vragen over mantelzorgondersteuning in Voerendaal? Dan kunt u contact opnemen met Kwartiermaker Mantelzorg Manja Honnef, via 045-575 33 99 of mantelzorgpunt@voerendaal.nl. Wij kijken dan samen hoe we u verder kunnen helpen.
 

MantelzorgNL

Uw stem als mantelzorger moet gehoord worden. In de gemeente Voerendaal vinden wij het daarom belangrijk dat wij naast de ondersteuning van de mantelzorgconsulent, ook elke ingeschreven Mantelzorger een lidmaatschap aanbieden van Mantelzorg.nl.

Voordelen van dit lidmaatschap zijn;

  • Landelijke en lokale belangenbehartiging
  • Magazine Mantelkracht (3 x per jaar ter waarde van 3,25€ per stuk)
  • Digitale nieuwsbrief met de laatste informatie over mantelzorgthema’s (bij het aanleveren van een emailadres)
  • Gratis Webinars voor leden over diverse thema’s
  • Juridisch advies en ondersteuning van juridische adviseurs