Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Ervaart u beperkingen in het zelfstandig wonen of leven? Neem contact op met het Wmo-loket.  We kijken samen met u welke problemen u in het dagelijks leven tegenkomt, wat u graag wilt bereiken en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste resultaten te kunnen bereiken.

Wat is WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Het zorgen voor elkaar staat hierbij centraal. Probeer eerst of u zelf uw probleem kunt oplossen of dat er in uw eigen omgeving al een oplossing is voor uw probleem.

U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op familie en/of vrienden of gebruik maken van voorliggende voorzieningen zoals de boodschappendienst, maaltijdservice, glazenwasser etc.. Indien dit niet of onvoldoende mogelijk is, dan kunt u een gesprek aanvragen bij het Wmo-loket van gemeente Voerendaal. We kijken samen met u welke problemen u in het dagelijks leven tegenkomt, wat u graag wilt bereiken en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste resultaten te kunnen bereiken.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om iedereen in staat te stellen mee te doen in de samenleving. Zie ook het filmpje. Dat kan op verschillende manieren:

  • Ondersteunen van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Stimuleren van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten;
  • Ondersteuning bieden om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid;
  • Bieden van ondersteuning en/of hulpmiddelen aan mensen die door lichamelijke of andere beperkingen niet langer goed zelfstandig kunnen wonen en leven. Te denken valt aan beperkingen op het gebied van het kunnen wonen in uw eigen woning, vervoer, verplaatsingen in en om de woning, zorg voor uzelf of een ander, uw thuisadministratie, uw huishouden, het onderhouden van sociale contacten, vrijetijdsbesteding.