Melding Wmo

Ervaart u beperkingen in het zelfstandig wonen of leven die u niet zelf kunt verhelpen? Meld uw probleem bij het Wmo-loket van gemeente Voerendaal. We kijken samen met u welke problemen u in het dagelijks leven tegenkomt, wat u graag wilt bereiken en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste resultaten te kunnen bereiken.  

Melding Wmo: 

 • Telefonisch via 045 - 575 33 99 (maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur)
 • Per e-mail: Wmoloket@voerendaal.nl
 • Via het meldingsformulier. U kunt het meldingsformulier Wmo downloaden, uitprinten en ingevuld opsturen naar: Gemeente Voerendaal, T.a.v. Wmo-loket, Postbus 23000, 6367 ZG te Voerendaal. 
 • De Wmo spreekuren vinden plaats in de Burgerijen in onze verschillende dorpskernen: 
  • In de zomer van 8 juli t/m 18 augustus '24 zijn er geen reguliere spreekuren. Wel is er wekelijks één spreekuur op dinsdag van 10 tot 12 uur in het gemeentehuis. Daarnaast zijn we maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via 0455753399. 
  • Burgerij in Ubachsberg in de even weken op dinsdag tussen 11.00-13.00 uur gevestigd in MFC Ubachsberg (Auw Sjoeël), Schoolstraat 33 in Ubachsberg
  • Burgerij in Klimmen in de oneven weken op dinsdag tussen 13.00-15.00 uur gevestigd in Op d'r Plats, Houtstraat 25 in Klimmen
  • Burgerij in Ransdaal elke eerste woensdag van de maand tussen 11.00-13.00 uur gevestigd in 't Wouves, Dorpsplein 14 in Ransdaal
  • Burgerij in Voerendaal-Kunrade op iedere donderdag tussen 10.00-12.00 uur in de bibliotheek, Furenthela 17 in Voerendaal
 • U kunt ook via DigiD digitaal een melding maken https://zorg.voerendaal.nl.
Inloggen met DigiD Aanvragen WMO

Meld uw probleem bij het Wmo-loket.
De Wmo-consulent neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken op een gewenste locatie.
Tijdens dit gesprek kijken we samen met u welke problemen u in het dagelijks leven tegenkomt, wat u graag wilt bereiken en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. 
Deze informatie en/of afspraken worden verwerkt in een gespreksrapportage die u na afloop van het gesprek per post krijgt toegestuurd. Zo kunt u alle informatie rustig nalezen, zien wat de gemaakte afspraken zijn en nagaan of de vermelde informatie en afspraken juist zijn.
Indien uit het gesprek blijkt dat de gemeente passende ondersteuning of hulpmiddel(en) kan bieden ter compensatie van uw beperking(en), wordt dit vermeld in de gespreksrapportage. Door vervolgens de gespreksrapportage te ondertekenen en te retourneren naar het Wmo-loket, wordt uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening een feit.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het doen van uw melding, bij het gesprek, bij het invullen van formulieren of bij de zorgbemiddeling? Dan is het ook mogelijk om dit door een familielid, vriend(in) of hulpverlener te laten doen.

Daarnaast kunt ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner kan u bijstaan en behartigt uw belangen. U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner.

U kunt voor ondersteuning terecht bij: Het Maatschappelijk Werk van Meander Groep. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via 045-5657585

De volgende aspecten worden meegenomen in de beoordeling of een individuele Wmo-voorziening wel of niet wordt toegekend.

Gebruikelijke zorg:

De gemeente kijkt of de extra zorg die nodig is, geregeld kan worden binnen het eigen gezin/huishouden. Bijvoorbeeld overname van (huishoudelijke) taken door gezonde partner of huisgenoot.
Zorg in het kader van de Wmo is pas nodig als huisgenoten de noodzakelijke zorg niet op een verantwoorde manier kunnen bieden of daardoor te zwaar belast worden.

Ouders zorgen voor kinderen:

Ouders hebben een zorgplicht voor hun kinderen. Valt één van de ouders uit, dan neemt de ander de zorg voor het kind over. Een eventuele zorgverlofregeling biedt daar mogelijkheden voor. Als die er niet is, dan is de ouder aangewezen op bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of crèche. Soms zijn deze mogelijkheden maximaal benut maar zijn ze toch niet voldoende. Voor een beperkte tijd kan in het kader van de Wmo hulp worden ingezet om ouders de mogelijkheid te bieden om naar een andere alternatief te zoeken buiten de Wmo-zorg om.

Kinderen helpen mee:

Als kinderen groter worden kunnen ze geleidelijk aan helpen met meer kleine huishoudelijke taken. Vanaf het achttiende jaar verwacht de gemeente dat huishoudelijke taken worden uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met een eenpersoonshuishouden. Vanaf 23 jaar worden ze als volwassen beschouwd en moeten zij in staat zijn om volledig een huishouden te kunnen voeren.

Benutten van bestaande voorzieningen:

In de regio Voerendaal zijn diverse voorliggende voorzieningen beschikbaar waarvan u gebruik kunt maken ter compensatie van uw probleem. U heeft hier geen Wmo-indicatie voor nodig. Het betreft onder andere:

 • Sociale alarmering;
 • Was- en strijkservice;
 • Boodschappen bezorgservice;
 • Maaltijd bezorgservice;
 • Eetcafé in Zorgcentrum 't Brook;
 • Klussendienst;
 • Glazenwasser;
 • Hondenuitlaatservice;
 • Kinderopvang in al zijn verschijningsvormen (bijv. crèche, kinderdagverblijf, overblijven op school);
 • Voor- en naschoolse opvang;
 • Schoonmaken/onderhouden van algemene ruimtes bij een huurwoning.
 • Mantelzorg: Mantelzorg kan uitgevoerd worden door partner, familie, vrienden of buren en is altijd vrijwillig. Wanneer een mantelzorger vrijwillig voor u kan en wil blijven zorgen is er geen aanspraak op zorg. Als de mantelzorger te zwaar wordt belast, is het wel mogelijk om een beroep te doen op zorg in het kader van de Wmo. Bij een te zware belasting kan de gemeente besluiten hulp te verstrekken die de mantelzorger in staat stelt de zorg (gedeeltelijk) vol te houden.

Voor een voorziening op maat geldt een eigen bijdrage. U betaalt zelf een deel van de kosten, het andere deel betaalt de gemeente. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int uw eigen bijdrage. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de kosten van de rolstoel, hierover hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De Wmo consulent kan u hierover informeren.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u ook op de website www.hetcak.nl.