Mijn kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 wordt verandert er veel. Hieronder vindt u informatie over wat er voor u als ouder/verzorger gaat veranderen. En waar u uw kind bij kunt helpen.

De kinderbijslag stopt

De kinderbijslag stopt automatisch na het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. In de brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u wanneer de betaling stopt. Meer info vindt u op de site van de verzekeringsbank.

Het kindgebonden budget stopt

Het kindgebonden budget voor ouders met een laag inkomen stopt automatisch als uw jongste kind 18 jaar wordt. Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan zijn er regelingen die u kunnen helpen, zoals een laptop voor school. Kijk op de site van ISD Kompas voor meer informatie.
 

Uw huurtoeslag kan veranderen

De hoogte van uw huurtoeslag kan veranderen als uw kind 18 jaar of ouder is, bij u in huis woont en geld verdient. Is uw kind tussen de 18 en 23 jaar? Dan telt het inkomen van uw kind pas mee vanaf €5.970. Is uw kind ouder dan 23 jaar? Dan telt het hele inkomen van uw kind mee voor de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.
 

Uw kind wordt zélf alimentatiegerechtigde

Vanaf 18 jaar wordt uw kind zélf alimentatiegerechtigde. De alimentatie wordt dan niet meer op uw rekening bijgeschreven. Het is ook mogelijk dat u de alimentatie ontvangt tot de 21e verjaardag van uw kind. Hier kunt u samen met uw kind afspraken over maken. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.
 

Er verandert pas iets als uw kind 27 jaar wordt

Hebt u een bijstandsuitkering, dan verandert er nog niets als uw kind 18 wordt. Pas als uw kind 27 wordt en thuis woont, dan geldt de kostendelersnorm. Dit kans soms gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Als u meer informatie wilt over het aanvragen van een uitkering, kunt u contact opnemen met ISD Kompas.

U blijft onderhoudsplichtig tot uw kind 21 jaar wordt

Als ouder blijft u onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u voor de wet nog wel verantwoordelijk bent voor onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp voor uw kind.

Uw kind wordt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar financiën

Uw kind kan zonder uw toestemming aankopen doen of leningen afsluiten. Uw kind wordt zelf verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen of afgesloten contracten.

Als uw kind jeugdhulp krijgt kan er iets veranderen

Binnen de gemeente Voerendaal verzorgtJENS de ambulante jeugdhulp. 

Is uw kind nog geen 18 jaar, dan kunt u voor vragen rondom opvoedhulp terecht bij de schoolmaatschappelijk werker van JENS of de contactpersoon van JENS verbonden aan de kinderopvang.

Uw kind mag ook deelnemen aan de activiteiten van de jeugd- en jongerenwerkers van JENS in het scoutinggebouw in Voerendaal. Ook bij hen kunt u laagdrempelig met uw vragen terecht. Zie ook https://jenshelpt.nl/

In geval van crisis of nood buiten kantoortijden bel dan met de crisishulp jeugd  043 - 604 57 77

Bespreek met uw hulpverlener wat er verandert als uw kind 18 jaar wordt. Sommige hulp stopt namelijk als uw kind 18 jaar wordt.
 

Uw kind komt in het donorregister

Uw kind moet zelf kiezen om wel of geen orgaandonor te zijn. Als uw kind geen keuze maakt, dan is hij of zij automatisch donor. Een keuze kan altijd aangepast worden op de site van het donorregister.
 

Hulp

Hier kunt u terecht met vragen of als u graag geholpen wilt worden