Initiatieven & (burger)participatie

Het gesprek tussen overheid en de samenleving is en blijft belangrijk. De gemeente Voerendaal vindt dat de stem van inwoners meetelt. Zowel bij het maken van beleid als bij de uitvoering daarvan.

Bent u een inwoner of een initiatiefnemer met een initiatief voor de leefomgeving? Participatie kan hierbij wenselijk of nodig zijn. Goede plannen worden namelijk samen ontwikkeld. Met inbreng en nieuwe perspectieven van inwoners, de gemeente en andere partijen.

Als initiatiefnemer stelt u een participatieplan op. Hierin legt u uit wat het doel is van het initiatief en wat er aan participatie gedaan moet worden. Om u te helpen bij het opstellen van dit plan hebben wij een checklist opgesteld. Gebruik deze bij het indienen van uw plan. 

Participatiechecklist (pdf, 307 KB)

De gemeente Voerendaal beslist of een plan geschikt is voor participatie, of juist niet. Daarnaast kan de gemeente initiatiefnemers ook verplichten tot het opstellen van een participatieplan, wanneer een (toekomstig) project veel verandering brengt in de leefomgeving.

We zijn benieuwd naar uw plan!