Grondwater

De gemeente Voerendaal kent, met name in de kernen Voerendaal, Kunrade, Retersbeek en Weustenrade,  gebieden met grondwaterproblemen. In Voerendaal en Kunrade is in 2005 een grondwatermeetnet geïnstalleerd om de grondwaterstanden te kunnen volgen. Uit de metingen blijkt dat het grondwater in deze kernen fluctueert en sterk afhankelijk is van de hoeveelheid neerslag. 
Vanwege klachten over grondwater is het grondwatermeetnet in 2017 uitgebreid naar de kernen Retersbeek en Weustenrade.
In het overzichtskaartje is te zien waar peilbuizen staan. U moet eerst inzoomen op Voerendaal en klikken op peilbuizen. Door op de betrekkende peilbuis te klikken, kunnen de resultaten van de grondwaterstand bij die peilbuis worden opgeroepen.