Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Op een goede manier inkopen en aanbesteden is heel belangrijk voor gemeenten. Onze gemeente houdt zich aan de doelstellingen van het inkoopbeleid. Voor alle overheidsopdrachten houden wij ons aan het aanbestedingsbeleid.

 Er zijn regels voor leveringen, diensten en (bouw)werken. Waar mogelijk geven wij lokale bedrijven de mogelijkheid om mee te dingen naar een opdracht.

Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Nationaal of Europees aanbesteden. Bedrijven en dienstverleners uit heel Nederland of zelfs geheel Europa kunnen zich dan inschrijven. Gelijke kansen voor iedereen.

 Op alle opdrachten van gemeente Voerendaal voor leveringen en diensten zijn onze Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2019 van toepassing; tenzij daarvan bij opdrachtverlening expliciet is afgeweken.

Bekijk het inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 1 MB) en de algemene inkoopvoorwaarden (pdf, 391 KB).