Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR)

Voerendaal is een van de aantrekkelijkste gemeenten in Zuid-Limburg om te wonen, te werken en te recreëren. En dat willen we natuurlijk ook graag zo houden. Als gemeente hebben we de ambitie om onze openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Dit doen we door de ruimte die we hebben optimaal in te richten en goed te onderhouden, voor onze inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen. Voerendaal is bovendien gastvrij en heet recreanten en toeristen graag welkom in onze mooie omgeving. 

De openbare ruimte is van ons samen
Dat betekent ook, dat wij samen verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. Als gemeente houden we dan ook rekening met de belangen van álle gebruikers van de openbare ruimte. Voerendaal zet hierbij in op participatie, waarbij de gebruikers een belangrijke rol spelen als het gaat om het benoemen van doelen en belangen.

Integrale visie
Dit vraagt om een integrale kijk op het gebruik van de openbare ruimte: een integrale visie. Deze integrale visie openbare ruimte (IVOR) is een strategisch kader voor de ontwikkelingen van onze leefomgeving tot 2033.  

Lees de integrale visie hieronder: