Categorieën

  • In ontwikkeling
  • Wonen

25 zorgstudio's / appartementen Heerlerweg 157

Drukkerij Schrijen-Lippertz, aan de Heerlerweg 157 is er helaas niet meer. Het prachtig gelegen gebouw wordt herontwikkeld naar een mooi, landelijk gelegen zorgcomplex. Op deze mooie locatie gaat Nobama Care ‘wonen met zorg’ aanbieden voor mensen met geheugenverlies. De bestaande bebouwing wordt omgebouwd tot het nieuwe woon-zorgcomplex ‘Victoria’.

Nobama Care werkte de verbouwingsplannen voor het woon-zorgcomplex uitg en deze zijn positief beoordeeld door de dorpsbouwmeester. De contouren van het bestaande gebouw worden zoveel mogelijk intact gelaten en aan de achterzijde waordt een beperkte uitbreiding gerealiseerd. In het gebouw is plaats voor 21 zorgstudio’s en 4 aanleunappartementen omgeven door diverse algemene ruimten en voorzieningen. Het mooie terrein rondom het gebouw behoud het groene karakter en op onderdelen wordt dit verder versterkt. Het parkeren voor bewoners, bezoekers en medewerkers wordt hierbij ingepast op eigen terrein nagenoeg op dezelfde plek waar dit nu het geval is. Bijgaande plaatjes zijn toegevoegd om u een impressie te geven hoe het nieuwe woon-zorgcomplex er uit komt te zien.

Inmiddels is de omgevingsvergunning van kracht. Binnenkort starten de verbouwwerkzaamheden.