Categorieën

  • In uitvoering
  • Wonen

Duurzame woning Mergelweg

Net zoals in heel Nederland, hebben we op dit moment ook in Voerendaal te maken met een tekort aan goede, betaalbare woningen. Met name starters, mensen met een lichamelijke beperking en zelfstandig wonende ouderen, vinden moeilijk een geschikte huisvesting.

De afgelopen jaren zien we echter aardig wat ontwikkelingen binnen deze woningmarkt. Producenten zoeken naar oplossingen om de woningen niet alleen flexibel maar ook duurzaam te maken. Het nadeel van deze oplossingen is dat ze vaak niet in de praktijk getest of toegepast zijn.

Frans Bemelmans is samen met een aantal jongere ondernemers de uitdaging aangegaan om duurzame energie neutrale woningen te ontwikkelen. De woningen kunnen zowel tijdelijk als permanent geplaats worden. Samen met de gemeente Voerendaal is een geschikte locatie gevonden op het perceel op de kruising Mergelweg, Vojerage en Strijthagenstraat. 

De bedoeling is om hier een compacte, uit hout opgebouwde woning van één bouwlaag (bungalow) neer te zetten. De vereiste vergunning is verleend en gepubliceerd. Nu de Omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is, gaat initiatiefnemer starten met de werkzaamheden. Eerst maken ze de de prefab wanden. Die worden de komende maanden gebouwd in een fabriek. Medio maart 2023 starten ze met de fundering zodat aansluitend de wanden kunnen worden geplaatst en de verdere afbouw van het pand volgt.

Bij de indeling van het perceel is uitgegaan van één woning (± 95 m²) met parkeermogelijkheid op het terrein zelf. Aan de kant van de Vojerage moet daarvoor wel een in/uitrit worden gemaakt. Hierdoor verdwijnt een van de bestaande parkeerplaatsen. De woning wordt de eerste maanden in een fabricagehal gemaakt en wordt later aan de Mergelweg 2 verder gebouwd.

De boom die op het terrein stond is verwijderd vanwege het aanstaande broedseizoen. Daar was geen kapvergunning voor nodig. Nadat de bouw van de woning klaar is, wordt hier een nieuwe boom voor teruggeplaatst.