Categorieën

  • In ontwikkeling
  • Infrastructuur
  • Duurzaamheid

Herinrichting Voerendaal-Oost

Herinrichting Voerendaal-Oost

In het plangebied Voerendaal-Oost gaan we in de toekomst werken aan, onder andere, de bestrating en de openbare ruimte. De riolering en verharding in die buurt zijn namelijk aan vervanging toe. Dit biedt een mooie kans om breder te kijken naar een herinrichting van de openbare ruimte. Het bouwteam van dit project ziet volop kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren en te werken aan de klimaatbestendigheid. Voordat het bouwteam start met het maken van ontwerpen wil het graag horen wat er bij u als bewoners speelt. Daar kan het bouwteam dan rekening mee houden bij het ontwerp. Zo komt er een ontwerp dat uiteindelijk bijdraagt aan een buurt waar inwoners prettig wonen.

Inbreng inwoners is onderdeel van de basis voor de toekomstplannen

Het bouwteam bestaat uit de gemeente Voerendaal in samenwerking met BESIX Infra Nederland. Samen met TAUW werken we de plannen uit, waarbij de inbreng van de inwoners uit het plangebied belangrijk is. 
Als start van het project hielden we in december 2023 een online enquête en was er een bijeenkomst waarbij inwoners aan konden geven wat zij belangrijk vinden. Maar liefst 91 inwoners van Voerendaal-Oost hebben de online enquêteingevuld. Op 13 december mochten we meer dan 120 betrokken buurtbewoners ontvangen. Zij vertelden over de wijk en wat er speelt op het gebied van water, openbare ruimte en verkeer. De input van zowel de enquête als de bijeenkomst zorgen voor een goed beeld van wat er belangrijk is voor de inwoners van Voerendaal-Oost.