Categorieën

  • Afgerond
  • Maatschappelijk

Oorlogsmonumenten in Voerendaal houden de herinnering levend

Opdat wij nooit vergeten

In het kader van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ is, in 2019 door Wil Maassen, een inventarisatie gemaakt van alle monumenten in de gemeente Voerendaal die ons herinneren aan de oorlog en aan de slachtoffers van oorlogsgeweld. Op de meeste van deze monumenten staan de namen van de slachtoffers van dit geweld vermeld, het verhaal van de gebeurtenissen ontbreekt echter. 

In de overtuiging dat juist die verhalen helpen de herinnering levend te houden, is gezocht naar die verhalen. Hierbij is gebruik gemaakt van openbare bronnen en van informatie op het internet. Maar ook werd met nog in leven zijnde ooggetuigen en met nabestaanden van de slachtoffers gesproken. 

Met het verzamelen en het vastleggen van deze verhalen wordt hopelijk een bijdrage geleverd aan het doel waarvoor deze monumenten zijn opgericht: ‘Opdat wij niet zullen vergeten’.

 De inventarisatie is samengevat in het document:

Oorlogsmonumenten in Voerendaal houden onze herinnering levend

Klik hier en lees het boek digitaal (pdf, 3 MB)