Terugblik informatie avonden energietuinen september 2022

Tijdens de informatiebijeenkomsten in september gaven wij de inwoners meer uitleg over de energietuinen in Voerendaal. Die zijn belangrijk voor het klimaat en onze volgende generaties.

Inwoners dachten mee over kaders voor de Voerendaalse Standaard

Er wordt een beoordelingskader opgesteld waarin staat waar ontwikkelaars zich aan moeten houden op het gebied van burgerparticipatie, coöperativiteit, profijtbeginsel, certificering en landschapsinrichting. Dit beoordelingskader noemen we de Voerendaalse Standaard

Hoe denkt u over burgerparticipatie? Welke mogelijkheden zijn er om de gemeenschap mee te laten profiteren? Wordt de natuur hier ook beter van? Zo ja, op welke manier? Deze vragen stelden wij aan de inwoners van Voerendaal. Bij de gesprekken waren ook deskundigen aanwezig die meer uitleg gaven en waar inwoners vragen aan konden stellen. 
De onderwerpen certificering en landschapsinrichting waren geen onderwerp van gesprek aan de tafels.

Hieronder vindt u een terugblik op deze avonden door wethouder Ruud Braun. Ook is er een samenvattend verslag van deze avonden.

Heeft u vragen over de informatieavonden, het vervolgtraject, de energietransitie of over de zonneweides in het algemeen? Stuur een mail info@voerendaal.nl.

Video terugblik avond september Presentatie info-avonden september 2022 (pdf, 4 MB) Verslag info-avonden september 2022 (pdf, 146 KB)