Terugkoppeling beoordelingskader energietuinen april 2023

In 2022 organiseerden we verschillende bijeenkomsten over de energietuinen in Voerendaal. Inwoners gaven hun inbreng voor het beoordelingskader. In dit kader worden de randvoorwaarden opgenomen voor de initiatiefnemers die een energietuin willen aanleggen. Zij gaven hun inbreng op een aantal onderwerpen zoals burgerparticipatie en de mogelijkheden die er zijn om de gemeenschap mee te laten profiteren. De gemeente informeerde de burger over verschillende zaken als de toekomstplannen van de gemeente Voerendaal op het gebied van duurzame energie én waarom deze zo belangrijk zijn voor het klimaat en onze volgende generaties. We gaven informatie over de landschappelijke inpassing en de biodiversiteit. Inmiddels zijn de inbreng van de burgers, de wettelijke kaders én de adviezen van de externe deskundige partijen verwerkt in één concept beoordelingskader.

Tijdens een informatieavond lieten wij de inwoners weten welke inbreng is opgenomen in het concept beoordelingskader. Soms hebben onderwerpen geen plek gekregen in het beoordelingskader. Daar is dan een reden voor en ook dat leggen wij u graag uit. Dit beoordelingskader wordt na deze informatieavond via het college aan de raad voorgelegd. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming over het beoordelingskader plaatsvinden in mei/juni van dit jaar.  

Presentatie terugkoppeling april 2023 (pdf, 1 MB) Praatplaat beoordelingskader energietuin (pdf, 348 KB) Beoordelingskader energietuinen (pdf, 1 MB) Bijlagen bij concept beoordelingskader