Buurtpreventie

WhatsApp buurtpreventie is een moderne variant van buurtpreventie waarin u met uw buurt extra ogen en oren bent voor politie en handhaving. Het voornaamste doel is het versterken van een leefbare en veilige buurt.

In Voerendaal zijn vele WhatsApp buurtpreventie groepen actief. Veel buurtverenigingen of buurten hebben het initiatief genomen om met elkaar een oogje in het zeil te houden in eigen buurt. De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief met advies en mogelijke plaatsing van verkeersborden. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat er in die buurt WhatsApp buurtpreventie actief is. 

Wilt u ook aan de slag om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te versterken?  Vraag mensen uit uw buurt hiernaar of neem voor meer informatie over het opzetten van een WhatsApp Buurtpreventie contact op met gemeente Voerendaal via thom.zeguers@voerendaal.nl

Buurtpreventie