Buurtpreventie

Wat is WhatsApp buurtpreventie?

WhatsApp buurtpreventie is een moderne variant van buurtpreventie waarin u met uw buurt extra ogen en oren bent voor politie en handhaving. Het voornaamste doel is het versterken van een leefbare en veilige buurt. Via de WhatsApp groep kunt u verdachte en opvallende situaties delen met uw buurtgenoten. Denk hierbij aan (het vermoeden van) inbraak, oplichting, vernielingen, straatroof, bedreiging of mishandeling. WhatsApp Buurtpreventie is NIET bedoeld voor:

 • Meldingen zoals overlast van hondenpoep, geluidsoverlast, zoekgeraakte huisdieren of persoonlijke conflicten met buurtgenoten of andere instanties.
 • Persoonlijke berichten of het onderhouden van onderling contact.

In Voerendaal zijn vele WhatsApp buurtpreventie groepen actief. Veel buurtverenigingen of buurten hebben het initiatief genomen om met elkaar een oogje in het zeil te houden in eigen buurt. De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief met advies en mogelijke plaatsing van verkeersborden. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat er in die buurt WhatsApp buurtpreventie actief is. 

De Spelregels

Nadat u met uw buurtgenoten een WhatsApp Buurtpreventie heeft opgezet, of u bent aangesloten bij een bestaande WhatsApp Buurtpreventie groep gelden een aantal basisregels. Dit is belangrijk voor het juiste gebruik en de effectiviteit.

 1. De oprichters van WhatsApp Buurtpreventie fungeren als de beheerders van de WhatsApp groep. Dit betekent dat zij deelnemers toelaten tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen. Ook zullen de beheerders discreet omgaan met de gegevens omgaan (telefoonnummer, emailadres e.d.).
 2. Deelnemers hebben de minimale leeftijd van 18 jaar.
 3. Er wordt met respect naar elkaar gecommuniceerd, schelden en beledigen is verboden.
 4. Gebruik deze WhatsApp groep alleen voor buurtpreventie zoals hierboven beschreven en dus niet voor privéberichten of onderling contact.
 5. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep.
 6. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie als een melding wordt gedaan via 112 of 0900 8844.
 7. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-afkorting:
  S = Signaleer, A = Alarmeer, A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen in de buurt, R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is om de plannen te verstoren van de verdachte personen. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Let hierbij op het taalgebruik: ga zelf niet schelden of discrimineren.
 8. Speel niet voor eigen rechter en houdt u aan de geldende regels of wetten.
 9. Mocht u 112 bellen, laat dit dan door middel van een WhatsApp bericht aan de groep weten. Daarmee voorkomt u dat er een reeks 112 meldingen ontstaat.
 10. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Aan de slag

Wilt u ook aan de slag om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te versterken?  Vraag mensen uit uw buurt hiernaar of neem voor meer informatie over het opzetten van een WhatsApp Buurtpreventie contact op met gemeente Voerendaal via het aanmeldingsformulier (docx, 12 KB) of via Thom Zeguers, thom.zeguers@voerendaal.nl