Gladheidsbestrijding

Wordt het door winterse weersomstandigheden glad, dan zal de gemeente in de winterperiode (vanaf 1 november t/m 31 maart) op wegen en fietspaden sneeuw ruimen en/of preventief zout strooien.

Het is in de praktijk niet te doen om de gehele gemeente Voerendaal, bij gladheid en sneeuwval, ijs- en sneeuwvrij te maken en te houden. De gemeente stelt prioriteiten en heeft daarom een gladheidsbestrijdings- en een strooirouteplan vastgesteld.

Onderstaand vindt u meer informatie over het strooirouteplan en de extra middelen die gemeente ter beschikking stelt om de gladheid te bestrijden.

De gemeente houdt bij sneeuwval en gladheid alléén de vastgestelde strooiroutes sneeuw en ijsvrij. Deze wegen zijn van direct belang voor de doorstroming van het verkeer, bereikbaarheid van de kernen, verpleeg- of verzorgingstehuizen, scholen, openbare gebouwen, winkelcentra, enz. Dit zijn gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen (incl. fietspaden). Eerst worden de hoofdwegen gestrooid en daarna pas de andere wegen van de strooiroutes. De vastgestelde strooiroutes zijn op een kaart aangegeven. U vindt de routes door 'gladheidsbestrijding' aan te vinken en in te zoomen.

Er wordt niét gestrooid op de minder bereden verkeersluwe binnenwegen, wegen in vlakke woonwijken, autoluwe verbindingswegen, trottoirs en parkeerplaatsen. Omdat trottoirs en voetpaden niet door de gemeente sneeuw- en /of ijsvrij gemaakt worden, wordt er een beroep op iedere inwoner gedaan om het trottoir rondom of langs de eigen woning, winkel of bedrijf, ten behoeve van de begaanbaarheid zelf sneeuw- of ijsvrij te maken.

Als aanvulling op het preventief strooien door gemeente, zijn op diverse locaties buiten de vastgestelde routes ‘zoutkisten’ geplaatst. Hier kan de inwoner gebruik van maken om zelf gladde plekken te bestrooien. De zoutkisten worden regelmatig bijgevuld.