Huiselijk geweld

Oproep burgemeester Houben: Extra aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze heftige periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties.

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Laten we er samen voor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen. 
Dus als u vermoedens heeft, u hoort ruzies en u vertrouwt de situatie niet: ga te rade bij www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Neem contact op met het CJG van Gemeente Voerendaal 045 - 567 75 30 of via e-mail cjg@voerendaal.nl of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis (telefoon 0800 2000). Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (telefoon 0800-0432).

Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Ook hierover kunt u contact opnemen met CJG Voerendaal. Medewerkers van het CJG kunnen u hierbij helpen.Wat betreft de specialistische zorg, ook het Centrum Seksueel Geweld Limburg is dag en nacht bereikbaar (telefoon 0800-0188). De experts regelen voor slachtoffers van seksueel geweld in één keer alles wat nodig is.

Het is belangrijk dat wij in tijden van nood naar elkaar omkijken. Laten wij met ons allen een veilig ‘samen thuis’ maken. Met name voor de kinderen in een kwetsbare situatie, juist in deze tijd!