Toezicht en handhaving

Gemeente Voerendaal heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar. De BOA houdt zich bezig met toezicht en handhaving. Parkeerproblemen en meldingen van overlast zijn onderdeel van zijn dagelijks werk. De BOA heeft contacten met bewoners, politie en hulpdiensten. Hij signaleert problemen en treedt op waar dat nodig is.

Heeft u te maken met overlast of andere problemen? Of heeft u vragen over het werk van de BOA? Stuur dan een e-mail naar: info@voerendaal.nl.

Beleid drugsoverlast

De gemeente Voerendaal heeft beleid vastgesteld voor de aanpak van drugsoverlast.

Dat beleid houdt onder andere in dat ingeval van teelt, produktie of handel in softdrugs een woning wordt gesloten voor een periode van 3 maanden. Wanneer daarna een woning opnieuw betrokken is bij softdrugsactiviteiten wordt de woning voor 6 maanden gesloten.

Wanneer er sprake is van activiteiten met harddrugs wordt de woning gesloten voor 6 maanden of, ingeval van herhaling, voor 12 maanden.

Bij drugsactiviteiten vanuit een bedrijfspand of een ruimte, die niet voor wonen is bestemd, wordt het pand gesloten voor 6 (softdtrugs) of 12 maanden (harddrugs) en bij herhaling voor 12 of 24 maanden.

Signalen van buurtbewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan effectieve drugsbestrijding. Is er in uw buurt sprake van drugsoverlast of signaleert u verdachte situaties, meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem.