Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving
Gemeente Voerendaal heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar. De BOA houdt zich bezig met toezicht en handhaving. Parkeerproblemen en meldingen van overlast zijn onderdeel van zijn dagelijks werk. De BOA heeft contacten met bewoners, politie en hulpdiensten. Hij signaleert problemen en treedt op waar dat nodig is.

Heeft u te maken met overlast of andere problemen? Of heeft u vragen over het werk van de BOA? Stuur dan een e-mail naar: info@voerendaal.nl.

Beleid drugsoverlast
De gemeente Voerendaal heeft beleid vastgesteld voor de aanpak van drugsoverlast. Dit beleid houdt onder andere in dat een drugspand voor 6 of 12 maanden wordt gesloten als er sprake is van handel in harddrugs. Bij handel in softdrugs in woningen krijgt de betrokkene eerst een waarschuwing. Gaat hij opnieuw de fout in, of vindt de handel plaats vanuit een bedrijfspand, dan wordt het pand gesloten voor enkele maanden tot een jaar.

Signalen van buurtbewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan effectieve drugsbestrijding. Is er in uw buurt sprake van drugsoverlast of signaleert u verdachte situaties, meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem.