Vuurwerk

Waar moet u aan denken wanneer u rond de jaarwisseling vuurwerk wilt gaan kopen en afsteken. Op deze pagina vindt u meer informatie. Ook verwijzen we u graag naar de landelijke afspraken. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid 

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een taakstraf of boete of straf krijgen als u zich niet aan de regels houdt. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen.

Wat moet u weten als u vuurwerk koopt?

Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag. Er gelden ook regels voor het kopen van vuurwerk in Nederland en in het buitenland. U mag maximaal 25 kg vuurwerk per huishouden hebben.

Vuurwerk kopen bij legale vuurwerkwinkel

Consumenten mogen alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning. Deze winkels moeten voldoen aan veiligheidseisen voor vuurwerkopslag en inrichting van de winkel.

Vuurwerk uit het buitenland

U mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. Vuurwerk uit het buitenland moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse wet uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). U mag maximaal 25 kg consumentenvuurwerk per auto vervoeren.

Online vuurwerk kopen

Als u vuurwerk koopt via (buitenlandse) webshops, let dan op dat u dit altijd ophaalt bij een legaal verkooppunt. In Nederland mag u alleen vuurwerk ophalen op één van de toegestane verkoopdagen. Vuurwerk thuis laten bezorgen is strafbaar. Let er ook op dat het gaat om legaal vuurwerk. De politie houdt toezicht op bezit en handel van illegaal vuurwerk.

Minimumleeftijd voor kopen van vuurwerk

U moet minimaal 12 of 16 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Voor gevaarlijker vuurwerk is de leeftijdsgrens hoger. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn om het vuurwerk te kopen. Dit hangt af van in welke van de 2 categorieën het vuurwerk valt. De 2 categorieën hebben elk hun eigen kenmerken voor gebruik, gevaar en geluid.

Handhaving bij vuurwerk overlast

De beide boa’s zijn bevoegd om op te treden op grond van het Vuurwerkbesluit. Samen met de politie houden zij toezicht.