Wateroverlast, riolering

Wateroverlast: wie bel ik?

Bij hevige regenval kan er wateroverlast ontstaan. Weet u wie u kunt bellen? 

  • Onderlopen ruimtes of verstopte riolering in huis dient u zelf te regelen. 
  • Bij overlast, zoals een verstopte riolering in de straat, een slecht begaanbare weg of het gebruiken van zandzakken kunt u de gemeente bellen via 045 - 575 33 99. Buiten kantoortijden kunt u via dit nummer doorverbonden worden naar het calamiteitennummer.   
  • De brandweer belt u in nood via 112 (spoed) of 0900-0904 (losliggende putdeksels op de weg, risico op kortsluiting of brand) 
  • Bij twijfel belt u altijd 112.  Meer informatie: www.brandweer.nl/geenspoed

Samen met Waterschap Limburg gaan we in Voerendaal aan de slag om wateroverlast te verminderen. Op donderdag 13 juli jl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin omwonenden werden uitgenodigd om met ervaringen en ideeen te delen. 

Verstopt riool

Heeft u last van een verstopping van het riool? Achterhaal dan eerst de locatie van deze verstopping. Dit kan door het opzoeken en vrij graven van het ontstoppingsstuk. Het ontstoppingsstuk is een voorziening die toegang verschaft tot het op uw terrein gelegen riool (vaak een putje) om onderhoud hieraan aan te plegen. Dit ontstoppingsstuk is meestal gelegen nabij de perceelsgrens en dient u zelf op te zoeken. Indien in het geopende ontstoppingsstuk geen water staat, dan zit de verstopping op eigen terrein en dient u zelf maatregelen te treffen (of een bedrijf in te schakelen) om de verstopping te verhelpen. U betaalt zelf de kosten.

Indien het geopende ontstoppingsstuk vol staat met water, dan zit de verstopping waarschijnlijk in gemeentegrond en zijn we als gemeente verantwoordelijk. Meld het direct bij de gemeente. Wij herstellen de verstopping. Als de verstopping te herleiden is naar onjuist gebruik van de riolering, denk hierbij aan luiers, maandverband en vet, dan worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Werkzaamheden op gemeentelijk terrein mogen alleen door, of in opdracht van, de gemeente worden uitgevoerd. 

De gemeente is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 045 - 575 33 99. Bel in geval van een calamiteit als het gemeentehuis gesloten is (in het weekend, tijdens feestdagen of op werkdagen na 17.00 uur) telefoonnummer045 – 575 36 99.