Begroting

De begroting is een van de belangrijkste documenten van de gemeente en voor de raad. In de begroting wordt namelijk vastgelegd welke projecten worden opgepakt met welke middelen, oftewel: wat gaan we doen en wat mag het kosten? In dit boekwerk staan alle programma’s omschreven, worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente op een rijtje gezet en vind je de verplichte paragrafen, die een aanzienlijk deel in beslag nemen. Met deze begroting gaat het college aan de slag.

De begroting bestaat uit vier onderdelen:

Het financiële gedeelte, de programma’s, de paragrafen en de bijlagen. 

  • Financiële gedeelte: waar haalt de gemeente haar inkomsten uit en waaraan worden de inkomsten besteed. 
  • Programma’s: de gemeente kent 9 programma’s waarin de beleidsdoelstellingen geformuleerd zijn.
  • Paragrafen: de paragrafen geven inzicht in de interne organisatie, de maatregelen en het beleid dat daarbij wordt gehanteerd. Het Rijk verplicht de gemeente om deze paragrafen op te nemen. 
Begroting 2024 (pdf, 4 MB) Erratum begroting 2024 (pdf, 209 KB)