Procedure benoeming nieuwe burgemeester

In Voerendaal zijn we op zoek naar een nieuwe Burgemeester. 

Op maandag 26 februari 2024 is de vacature opengesteld. Geïnteresseerden kunnen tot en met 19 maart 2024 solliciteren.

De vacature is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opengesteld door een officiële publicatie in de Staatscourant. De vacature is ook zichtbaar op de website van de Rijksoverheid, de website van de Provincie Limburg en op andere plekken. Zoals gebruikelijk, staat de vacature voor 3 weken open.

Openstelling vacature Staatscourant (pdf, 109 KB)

Profielschets

In de raadsvergadering van 19 februari heeft de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In deze profielschets geeft de gemeenteraad aan wat voor burgemeester Voerendaal zoekt. De profielschets werd aan de gemeenteraad aangeboden door de vertrouwenscommissie.

Tijdens deze raadsvergadering bood raadslid Cindy Giesen (voorzitter van de werkgeverscommissie), de uitgebreide profielschets aan, aan gouverneur Roemer.

Lees hier de uitgebreide profielschets

Vervolgstappen

Na het sluiten van de reactieperiode op 19 maart 2024 gaat de commissaris van de Koning van Limburg in gesprek met de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats op een geheime locatie, om zo de privacy van de kandidaten te waarborgen. De namen van de andere kandidaten die hebben gesolliciteerd blijven geheim, dit is wettelijk zo bepaald.

Als de kandidaat-burgemeester bekend is, voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Als dit allemaal in orde is, wordt de nieuwe burgemeester benoemd. Dit gebeurt met een Koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. Daarna volgt de beëdiging van de nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeester start in december 2024.