Wethouder G.A.H. (Guillaume) Delsing

Voor het sturen van een email naar de heer G.A.H. Delsing kunt u gebruik maken van Guill.delsing@voerendaal.nl.

Taakvelden

  • Economie, toerisme en recreatie
  • Accommodaties
  • Burgerparticipatie
  • Erfgoed

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

  • Lid AB Parkstad
  • 3e loco-burgemeester