Wethouder G.A.H. (Guillaume) Delsing

Voor het sturen van een email naar de heer G.A.H. Delsing kunt u gebruik maken van Guill.delsing@voerendaal.nl.

Taakvelden

 • Economie, toerisme en recreatie
 • Accommodaties
 • Burgerparticipatie
 • Erfgoed

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB Parkstad
 • 3e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie

 • Teamleider WML
 • Secretaris Devotie Kapel
 • Voorzitter OTMV
 • Lid eregilde Schutterij St. Sebastianus
 • Lid buurtschap Weustenrade
 • Lid buurtschap Retersbeek
 • Lid F.N.V. Vakbond