Wethouder H.A.J. (Harry) Coenen

Voor het sturen van een email naar de heer H.A.J. Coenen kunt u gebruik maken van harry.coenen@voerendaal.nl.

Taakvelden

 • Arbeidsmarkt en participatie
 • WMO
 • Jeugd
 • Zorg en Arbeidsmarkt
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Verenigingen

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB GGD
 • Lid DB Kompas + AB
 • Lid AVA WOZL
 • Lid AB WOZL
 • Lid DB WSP + AB
 • Lid AB Omnibuzz
 • Lid Stuurgroep WMO
 • 2e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie

 • Voorzitter RKVV Weltania