Wethouder P.J.J. (Pierre) Verbraak

Voor het sturen van een email naar de heer P.J.J. Verbraak kunt u gebruik maken van pierre.verbraak@voerendaal.nl.

Taakvelden

 • Klimaat 
 • Openbare Ruimte
 • Infrastructuur
 • Landschap en Milieu
 • Strategisch investeringsprogramma (STRIP)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg regionale samenwerking (afval)water regio Parkstad
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid AB Rd4
 • Lid AVA Rd4
 • Lid AVA WML
 • Lid AB Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUD)
 • Lid AVA CSV Amsterdam
 • 4de loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie

 • Senior-Adviseur Communicatie en Strategie, Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland
 • Algemeen bestuurslid Handbalvereniging Gemini Voerendaal