Wethouder P.J.J. (Pierre) Verbraak

Voor het sturen van een email naar de heer P.J.J. Verbraak kunt u gebruik maken van pierre.verbraak@voerendaal.nl.

Taakvelden

 • Klimaat 
 • Openbare Ruimte
 • Infrastructuur
 • Landschap en Milieu
 • Strategisch investeringsprogramma (STRIP)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Voorzitter Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg regionale samenwerking (afval)water regio Parkstad
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid AB Rd4
 • Lid AVA Rd4
 • Lid AVA WML
 • Lid AB Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUD)
 • Lid AVA CSV Amsterdam
 • 4e loco-burgemeester

Niet uit hoofde van de functie

 • Senior-Adviseur Communicatie en Strategie, Rijkswaterstaat dienst Zuid-Nederland
 • TC-Lid Handbalvereniging Gemini Voerendaal
 • Lid Commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Lid Bestuurlijk netwerk landelijk gebied
 • Lid Bestuurlijke Klimaat- Adaptatietafel Limburg
 • Lid Bestuurlijk Kern Overleg Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Regionaal Mobiliteits Overleg Zuid-Limburg