Wethouder R.B.M. (Ruud) Braun

Voor het sturen van een email naar de heer R.B.M. Braun kunt u gebruik maken van ruud.braun@voerendaal.nl.

Taakvelden

 • Volkshuisvesting, woningbouw en herstructurering
 • Grondgebiedzaken
 • Ruimtelijke ordening en vergunningen 
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Personeel en organisatieontwikkeling (extern)
 • FinanciĆ«n
 • Open Club Klimmen
 • Voor het sturen van een email naar de heer R.B.M. Braun kunt u gebruik maken van ruud.braun@voerendaal.nl

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid DB en AB BsGW
 • Lid AVA Woonwijzerwinkel
 • Lid Poho FinanciĆ«n Stadsregio Parkstad Limburg
 • Lid BO SGOVP
 • Lid AVA Enexis Holding
 • Lid AVA Publiek belang Elektriciteitsproductie
 • lid AVA vordering op Enexis
 • Lid AVA Bank Nederlandse Gemeenten
 • Eerste loco-burgemeester
 • Lid Stuurgroep RES ZL
 • Lid BC RuMo
 • Lid BC Wonen & Herstructurering
 • Lid en vice voorzitter BC Duurzaamheid en Circulariteit 

Niet uit hoofde van de functie

 • Bestuurslid Stichting Ninos de Lago
 • Werkgroep Vriend van Laurentius
 • Lid bestuur Eregilde Schutterij St. Hubertus Ubachsberg