Rekenkamercommissie

Op verzoek van de gemeenteraad kan de rekenkamercommissie een onderzoek instellen.

De rekenkamercommissie Voerendaal onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur met uitzondering van de controle van de jaarrekening.

De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten en deelt aan de raad en/of het college de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. De rekenkamercommissie kan aan de raad of het college daarover voorstellen doen.

De rapporten en verslagen van de rekenkamercommissie zijn openbaar en te vinden via Rapporten en verslagen Rekenkamercommissie.