Rondom de Raad

Voor overige informatie over de gemeenteraad van Voerendaal, zoals de vergaderdata van raad en raadscommissies, brieven aan de gemeenteraad (van diverse afzenders), raadsinformatiebrieven, schriftelijke vragen, gedragscode en rol en taken van de griffier, kunt u terecht via de volgende link:  https://ris2.ibabs.eu/Voerendaal