Samenstelling Gemeenteraad

Eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt de gemeenteraad gekozen. Vervolgens benoemt de raad de wethouders. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. 

De raad heeft drie hoofdtaken:
• Volksvertegenwoordiging;
• Kaderstelling;
• Controle op de uitvoering van het beleid door het college.

De gemeenteraad van Voerendaal bestaat uit 15 raadsleden die zijn verdeeld over 6 fracties. 

Dhr. S.L.G. van Dinther (Democraten Voerendaal)

Siem van Dintheren

Fractievoorzitter 

E-mail bestemd voor raadslid S. van Dinther.

Nevenfuncties:  

 • Bestuurslid CV de Naate (onbezoldigd)
 • Voorzitter Democraten Voerendaal (onbezoldigd)
 • Fractievoorzitter Democraten Voerendaal

Mevr. C.L.P. Giesen (Democraten Voerendaal)

Cindy Giesen

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid C. Giesen.

Nevenfuncties

 • Consulent Verhaal (bezoldigd)

Dhr. M.F.M. Doutzenberg (Democraten Voerendaal)

Mike Doutzenberg

Raadslid en voorzitter Commissie Samenleving

E-mail bestemd voor raadslid M. Doutzenberg.

Nevenfuncties

 • Lid carnavalsvereniging de Naate Voerendaal (onbezoldigd)

Mevr. C.E.J. Bartels (Democraten Voerendaal)

Charlyne Bartels

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid C. Bartels.

Nevenfuncties

 • Accountmanager Zorg HEEMwonen (voltijd; bezoldigd) 
 • AB-lid Kompas (onbezoldigd)

Mevr. S.I.J. Swieringa (Democraten Voerendaal)

Sandy Swieringa

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid Swieringa.

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kompas. 
 • Beleidsmedewerker studentenwelzijn bij Zuyd Hogeschool (bezoldigd).

Dhr. J.G.M. Heuts (Democraten Voerendaal)

Raadslid Heuts

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid J.G.M. Heuts.

Nevenfuncties

 • Beleidsmedewerker gemeente Kerkrade (bezoldigd)
 • Bestuurslid van CV De Kaatboere (onbezoldigd)

Dhr. R.J.H. Franssen (Voerendaal Actief)

Fractievoorzitter

E-mail bestemd voor raadslid R. Franssen.

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer (bezoldigd)    
 • Statenlid voor Lokaal-Limburg (bezoldigd) 
 • Voorzitter EPDS (onbezoldigd)
 • Fractievoorzitter Voerendaal Actief

Dhr. B.R.T. Zinzen (Voerendaal Actief)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid B. Zinzen.

Nevenfuncties

 • Regisseur Actief en Gezond Opgroeien bij Negen (bezoldigd)
 • Locatiecoördinator bij Intelligent Security (bezoldigd) 
 • Zelfstandig ondernemer (bezoldigd)
 • Aandeelhouder Invicto Fluctus Development BV (bezoldigd)

Dhr. T.J. van Oppen (CDA)

E-mail bestemd voor raadslid T. van Oppen.

Nevenfuncties

 • Vice-voorzitter VV Hellas (onbezoldigd)
 • Penningmeester Wandelvrienden Ransdaal (onbezoldigd)
 • Secretaris Ranzel Festival (onbezoldigd)

Dhr. W.M.H. Keulen (CDA)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid W. Keulen.

 • Voorzitter Broederschap Sint Sebastianus Klimmen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Socio Palatijn (onbezoldigd)
 • Lid Activiteitencommissie Voerendaal (onbezoldigd)

Dhr. S.M.J.A.J. Vliegen (VVD)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid S. Vliegen.

Nevenfuncties

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kompas.
 • Directeur Orizzonti BV (bezoldigd)
 • Manager strategie & communicatie Business Health Center BV (bezoldigd)
 • Directeur Aquadrant BV (Bezoldigd)
 • Associé-partner Try-Act (Bezoldigd)
 • Lid voordrachtscommissie VNG (Onbezoldigd)
 • Lid fractievoorzittersvereniging VVD (Onbezoldigd)
 • Lid bestuurdersvereniging VVD (Onbezoldigd)

Dhr. C.H.M. Faessen (VVD)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid C. Faessen. 

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Sunrise for Cambodia (onbezoldigd)  
 • Afdelingshoofd Personeel en Advisering WML a.i. (bezoldigd)
 • Zelfstandig ondernemer (bezoldigd) 
 • Extern examinator bacheloorproofs Commerciële Economy Hogeschool Zuyd (bezoldigd) 
 • Lid Kerkbestuur Theresiaparochie Ransdaal (onbezoldigd)
 • Lector Remigiuskerk Klimmen (onbezoldigd)
 • Lid Kerkbestuur Remigiusparochie Klimmen (onbezoldigd)

Dhr. R.G.L. Stoffels (PvdA)

Fractievoorzitter

E-mail bestemd voor raadslid R. Stoffels. 

Nevenfuncties

 • Leidinggevende CMWW Brunssum Onderbanken (bezoldigd)
 • Fractievoorzitter PvdA

Dhr. C.J.H. Beckers (PvdA)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid C. Beckers. 

Nevenfuncties

 • medewerker Post NL (bezoldigd)

Dhr. R.C.H. Keijbets (D66)

Raadslid

E-mail bestemd voor raadslid R. Keijbets. 

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kompas.
 • Zelfstandig ondernemer (bezoldigd)
 • Secretaris commissie Jeugdcarnaval CV de Naate (onbezoldigd)
 • Bestuurslid/mede-organisator Zomerstop (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger/elftalfleider VV Hellas (onbezoldigd)