Wet open overheid

Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Het gaat dan om het openbaar maken van publieke informatie die aanwezig is bij de gemeente Voerendaal. 

Wat is al openbaar?

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt zelf al informatie openbaar. Kijk ook eens op deze websites en archieven.

Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Let op: de informatie wordt geopenbaard en is daarmee voor iedereen in te zien.

U kunt uw Woo-verzoek niet indienen per mail.
Klik op onderstaande link om uw Woo-verzoek in te dienen.

Niet digitaal?
Dan kunt u uw verzoek per post sturen naar
Gemeente Voerendaal,
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

 Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • uw contactgegevens;
  • over welk publieke taken het gaat;
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat;
  • over welke periode het gaat.

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op. De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal 2 weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Het uitgangspunt is dat alle informatie waar u om verzoekt openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of belangen van derden. Voordat een besluit wordt genomen kunnen deze belanghebbenden een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze partijen worden meegenomen in het besluit, maar de gemeente is niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.

Contact

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen met onze Woo-co√∂rdinator via info@voerendaal.nl