Aansluiting riool aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel of gemengd stelsel? In beide gevallen legt u een dubbele aansluiting aan: één voor de afvoer van het vuile water en één voor de afvoer het regenwater. Sluit u aan op een gemengd systeem? Dan worden beide aansluitingen in het openbaar gebied gekoppeld tot één aansluiting.

Wilt u weten hoe diep het gemeenteriool ligt? Of hoe diep de aansluiting dient te liggen? Waar de rioolbuis het perceel moet verlaten? Ook voor deze vragen kunt u bij de gemeente terecht via 045 - 575 33 99.

Aanpak

Om een rioolaansluiting aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

Bel de gemeente via 045 - 575 33 99 voor een formulier.

 

Voor vragen over een verstopt riool gaat u naar deze webpagina