Trouwen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Bij trouwen geeft u een ja-woord. Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Een ja-woord is dan niet verplicht, maar kan wel.
Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dat kan nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Maak een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand om aangifte te doen van uw voornemen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u aangifte doen bij de gemeente Den Haag.
 • De melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u minstens 4 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na de melding langer dan 1 jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap, dan moet u opnieuw melding van uw voornemen doen.
 • Bij de melding geeft u samen in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u moet aanleveren. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie personen en geen afschrift van uw geboorteakte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

 • U bent in het buitenland geboren
 • U bent in het buitenland gehuwd (geweest)
 • U heeft lange tijd in het buitenland gewoond
 • U bezit niet de Nederlandse nationaliteit
 • Bij het maken van een afspraak voor de aangifte hoort u welke papieren u mee moet nemen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Voor meer informatie kunt u ons:
bellen via 045-5753399
mailen via Burgerzaken@voerendaal.nl

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben; neem daarvoor bewijs zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte mee;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Naast het gemeentehuis gaat de gemeente reeds akkoord met de onderstaande aangewezen locaties voor uw plechtigheid.

U mag ook zelf een andere geschikte locatie binnen de gemeentegrenzen kiezen (bijvoorbeeld in de tuin van uw eigen woning). Dit vraagt u schriftelijk aan via het formulier: 'Aanvraag trouwen op locatie' (pdf, 130 KB). Het verzoek wordt beoordeeld aan de hand van vastgestelde voorwaarden. De legeskosten voor het behandelen van dit verzoek om op locatie te mogen trouwen / partnerschap laten registreren zijn € 105,--. Na ontvangst van de legeskosten wordt het verzoek in behandeling genomen.  

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.

Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Graag stellen wij u voor aan onze trouwambtenaren:

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner;
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft.
 • De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Tarieven voor het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk:

Trouwen in het gemeentehuis

 • dinsdag en donderdag om 09.00 uur gratis (Dit betreft een sobere voltrekking, uitsluitend ondertekening van de akte);
 • maandag en woensdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 236,-;
 • dinsdag en donderdag van 09.30 t/m 18.30 uur € 236,-;
 • vrijdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 236,-;
 • zaterdag van 09.00 t/m 18.30 uur € 446,-;
 • trouwboekje "de luxe" in blauw leer € 42,-;
 • het inzetten van een ambtenaar als getuige (alleen mogelijk tijdens kantooruren ) € 40,- p.p.

Trouwen op locatie

 • Het tarief voor de beoordeling en administratieve afhandeling van een verzoek om op een locatie te mogen trouwen/partnerschap laten registreren binnen de gemeentegrenzen bedragen € 105,-;
 • Maandag t/m donderdag van 10.00 t/m 21.00 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 236,-;
 • Vrijdag van 10.00 t/m 21.00 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 236,-;
 • Zaterdag van 10.00 t/m 20.30 uur (met uitzondering van een nationaal erkende feestdag) € 446,-.