Uittreksel burgerlijke stand

Akten van levensgebeurtenissen worden bewaard door de gemeente waar dit heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U vraagt een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. 

Aanvragen kan op de volgende manieren:

  • Via DigiD. 
  • Persoonlijk. Maak daarvoor eerst een afspraak. Neem uw geldige identiteitsbewijs en contant geld of een pinpas mee. 
  • Geen DigiD en wilt u daarom schriftelijk een uittreksel aanvragen? Stuur een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal. 
  • Een uittreksel burgerlijke stand kost € 16,60.

Wij willen u erop attent maken dat vanwege de brand in 2010 alle aktes van geboorte, huwelijk en overlijden die voor 1 januari 1980 zijn opgemaakt niet meteen door ons aan U kunnen worden verstrekt. De gemeente moet deze zelf eerst bij een externe instantie opvragen, de levertijd bedraagt dan 2 tot 3 weken.

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand machtigen, maak dan een brief met de volgende informatie:

  • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
  • Wie degene is aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde);
  • Uw handtekening op de brief;
  • De handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.