Uittreksel persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Het aanvragen van een uittreksel kan persoonlijk gedaan worden tijdens openingstijden en op afspraak. Het kan ook schriftelijk of digitaal worden aangevraagd;
 • Komt u dit persoonlijk afhalen, dan moet u uw geldige identiteitsbewijs en contact geld of een pinpas meenemen;
 • Wilt u schriftelijk een uittreksel aanvragen, dan moet u een ondertekende brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs versturen naar Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal.
 • U kunt het uittreksel BRP ook digitaal aanvragen. Hiervoor moet u inloggen via DigiD;
 • Een uittreksel BRP kost € 10,50.

Machtiging

Als u iemand anders wilt machtigen ( minimaal 18 jaar ) om voor u een uittreksel aan te vragen moet u het volgende regelen:

Schrijf dan een brief waarin staat:

 • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
 • De naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde);
 • Uw handtekening op de brief;
 • De handtekening van de gemachtigde op de brief.

De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.