VOG (verklaring omtrent gedrag)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • Uw werkgever kan rechtstreeks een VOG aanvragen bij de Dienst Justis; hiervoor is eHerkenning nodig;
  • U kunt ook zelf naar de balie komen om een VOG aan te vragen. Hiervoor moet u wel eerst een afspraak maken. Download het formulier bij Dienst Justis en neem het ingevuld mee. Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG (pdf, 310 KB) beschikbaar;
  • Let op: werkt u als gastouder in de kinderopvang, vul dan het formulier VOG kinderopvang in;
  • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen als u langskomt;
  • Een VOG bij de gemeente kost € 41,35. Dit moet bij aanvraag contant of via pin betaald worden. 

Wat moet ik doen?

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Het is ook mogelijk om een VOG aan te vragen voor een bedrijf, vereniging of stichting. Hiervoor verwijzen we u naar de website van Justis.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen en hoe u hierop kunt reageren. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.