Verhuizen

 • Als u gaat verhuizen, moet u zich binnen 5 dagen na uw verhuizing inschrijven bij de gemeente.
 • U kunt zich persoonlijk komen inschrijven aan de balie tijdens de openingstijden. Bel voor het maken van een afspraak naar 
  045-575 33 99,
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Neem uw koopcontract of uw huurcontract én e-mailadres van de verhuurder mee. 
 • U kunt zich ook digitaal inschrijven via verhuizing. Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig.
 • U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen, zie “wijze van doorgeven verhuizing”.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door;
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door;
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers;
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont;
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.

Maak een brief met de volgende informatie: 

 • Waarom u de verhuizing voor iemand anders verzorgd;
 • Wie degene is aan wie u toestemming geeft de verhuizing te doen verzorgen (de gemachtigde) en uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde staan als bevestiging op de brief;

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van de gemachtigde;
 • U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente. U kunt een verhuizing persoonlijk of digitaal doorgeven. 

 • Rijksbelastingen;
 • Ziektekostenverzekeraars;
 • Rijkskadaster en Openbare Registers;
 • Pensioenfondsen;
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen);
 • SVB (sociale verzekeringsbank);
 • Gemeentelijke belastingen;
 • Waterschap;
 • Dienst Uitvoering Onderwijs.

Indien u verhuist vanuit de gemeente naar het buitenland moet u dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

Let op: wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente (óók de minderjarigen). Enige uitzondering is wanneer gezondheidsredenen dit belemmeren.

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

U geeft uw emigratie persoonlijk door aan de gemeente middels een geldig legitimatiebewijs. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek. Geef de volgende informatie aan de gemeente:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

U bent verplicht zelf de emigratie door te geven, maar soms moet een ander dit doen:

 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door, maar u kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Proces product inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

Wat moet ik doen?

Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen? U moet dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

Bij uw aangifte van hervestiging moet u buitenlandse documenten laten zien, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u buitenlandse documenten nog laten legaliseren in het land van herkomst. Door legalisatie wordt de echtheid van een document vastgesteld.

Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u tijdelijk geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres dan hebt u een schriftelijke verklaring nodig waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden. Bovendien moet de hoofdbewoner van het briefadres schriftelijk toestemming geven. Verder hebt u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs nodig.