Leden Maatschappelijk Platform

Harald Ernens (voorzitter)

Maatschappelijk betrokken en inzet voor ons mooie dorp Voerendaal

Ik ben in 1971 geboren en vanaf mijn eerste levensjaar woon ik in Voerendaal. Tijdens mijn studie heb ik 8 jaar niet in Voerendaal gewoond, maar ben daarna weer thuisgekomen in ons mooie dorp. Als echte Voerendaalse jongen, ondernemer en maatschappelijk betrokken, wil ik mij inzetten voor de Voerendaalse samenleving. In mijn functies binnen de sociale huisvesting ben ik veel in aanraking gekomen met het sociale domein waaronder de  aandachtsgebieden van MPV.

Ik ben een mensenmens en wil mijn kennis, kunde en ervaring graag inzetten om anderen te helpen. Wat is er dan mooier om dat te doen voor je eigen dorp waar ik nagenoeg mijn hele leven leef en woon.

Kitty van Houtem

Mijn naam is Kitty van Houtem, 65 jaar en wonend op de grens Kunrade Voerendaal sinds 1989. Ik heb 40 jaar in de zorg gewerkt waarvan 30 jaar in de thuiszorg als wijkziekenverzorgende. 

Vanuit mijn werk als WZV-er heb ik veel ontwikkelingen binnen de zorg meegemaakt, op veel gebieden scholingen gevolgd en aan werkgroepen deelgenomen. Met deze kennis en ervaring wil ik,  nu ik gepensioneerd ben, mijn bijdrage gaan leveren in het Maatschappelijk Platform Voerendaal.

Tiny Leunissen

Ik woon in Winthagen en heb 41 jaar gewerkt in het basisonderwijs. Sinds mijn pensionering ben ik vrijwilliger in ’t Brook en in verschillende werkgroepen van de parochie.

Namens de parochies was ik van 2012 tot 2014 lid van de WMO-adviesraad en sinds 2014 lid van het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Enkele keren per jaar bespreek ik met een afvaardiging van de parochies de voortgang binnen het MPV en krijg ik van hun aandachtspunten die ik kan inbrengen in het MPV. Ons doel is op te komen voor de belangen van de inwoners van Voerendaal.

Kevin Vinken

Momenteel woon ik in de Molenbeekstraat in Voerendaal en, op mijn studententijd na, ben ik altijd woonachtig geweest in de kernen Voerendaal en Kunrade. Ik ben vader van een tweeling die op de Brede School Cortemich zit.

Ik ben actief betrokken bij volleybalclub Voerendaal, Carnavalsvereniging de Kaatboere en sinds 2018 bij het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik actief geweest binnen de Sociale Werkvoorziening en vanaf 2019 bij een pensioenbeheerder.

Binnen het Maatschappelijk platform zijn mijn aandachtspunten/ kennisgebieden gericht op (arbeids)participatie en verdiep ik mij steeds meer in de jeugdzorg. Ook de relatie tussen de beleidsterreinen van het MPV en de verschillende stichtingen en (sport)vereniging van met name Voerendaal en Kunrade hebben mijn aandacht. Spreek mij gerust aan "in ut durp" met vragen over het MPV of onze beleidsterreinen van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. 

Dagmar Schouteten

Samen met mijn man en 3 zonen woon ik in Voerendaal "aan der viever". In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jeugdzorgwerker bij Tobas Jeugdhulp en nauw betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen. Hiernaast ben ik actief als voorzitter GMR voor onderwijsstichting Innovo. Deze functie maakt het o.a. mogelijk een goed beeld te vormen van het huidige onderwijssysteem; wat gaat er goed en wat kan beter binnen het primair onderwijs.

Verder organiseren mijn man en ik binnen onze gemeente al jaren de collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Ik draag de jeugd een warm hart toe en het zal u dan ook niet verbazen dat binnen het Maatschappelijk Platvorm Voerendaal het welzijn van de jeugd mijn aandacht heeft. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Angelique van Velsen

Met mijn partner woon ik in Retersbeek. Sinds september 2018 ben ik betrokken bij het Maatschappelijk Platform Voerendaal (MPV) als secretaris van het overleg. In Retersbeek ben ik actief binnen de Buurtvereniging Retersbeek en daar ook aanspreekpunt voor WMO-zaken.

Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam bij ProRail in diverse functies. Mijn huidige functie is beleidsadviseur veiligheid en Arbozaken. Binnen het MPV behartig ik alle secretariële taken en praat mee over zorg in het algemeen.

Marianne Beckers

Samen met mijn man, ben ik sinds 1995 woonachtig in Voerendaal. Sinds 2012 ben ik lid van het MPV (voorheen WMO Raad). Mijn betrokkenheid gaat vooral uit naar de GGZ en OGGZ . Op dit gebied wil ik graag iets betekenen voor de mensen van Voerendaal. In deze vertegenwoordig ik het MPV bij de MO Raad van de Gemeente Heerlen, waar als Kerngemeente de beslissingen vallen wat betreft GGZ en OGGZ.