Leden Maatschappelijk Platform

Harald Ernens (voorzitter)

Harald Ernens

Maatschappelijk betrokken en inzet voor ons mooie dorp Voerendaal

Ik ben in 1971 geboren en vanaf mijn eerste levensjaar woon ik in Voerendaal. Tijdens mijn studie heb ik 8 jaar niet in Voerendaal gewoond, maar ben daarna weer thuisgekomen in ons mooie dorp. Als echte Voerendaalse jongen, ondernemer en maatschappelijk betrokken, wil ik mij inzetten voor de Voerendaalse samenleving. In mijn functies binnen de sociale huisvesting ben ik veel in aanraking gekomen met het sociale domein waaronder de  aandachtsgebieden van MPV.

Ik ben een mensenmens en wil mijn kennis, kunde en ervaring graag inzetten om anderen te helpen. Wat is er dan mooier om dat te doen voor je eigen dorp waar ik nagenoeg mijn hele leven leef en woon.

Kitty van Houtem

Kitty van Houtem

Mijn naam is Kitty van Houtem, geboren in 1957 en wonend in Voerendaal sinds 1986. Na mijn pensionering wilde ik graag nog iets betekenen voor de maatschappij en zocht iets waar mijn ervaring kennis en kunde bij van pas zou komen. Ik heb in het voorjaar van 2021 de beslissing genomen om mij als IG-er in te zetten binnen het sociaal domein van de gemeente Voerendaal. Ik wil graag mijn aandacht vestigen en een bijdrage leveren op het gebied van het armoede beleid, participatie, zorg en welzijn.

Ik heb 40 jaar in de zorg gewerkt (waarvan 30 jaar in de thuiszorg) en 10 jaar binnen het woon-zorgcomplex, activiteiten en dagbesteding in Op Den Toren. Mijn werk in de wijk is voornamelijk in Brunssum en Heerlen geweest. Tijdens weekend- en avonddiensten bezocht ik heel oostelijk Zuid-Limburg in die jaren. Ik heb zorg verleend aan velen; arm, rijk, jong en oud. Ik heb veel ontwikkelingen binnen de zorg, zowel intramuraal als extramuraal, van dichtbij meegemaakt. Mijn aandachtsgebieden en kennis gebieden waren wondzorg, terminale zorg en dementie.
Op veel gebieden heb ik scholingen gevolgd en aan werkgroepen deelgenomen.

Als lid van het Maatschappelijk platform Voerendaal hoop ik een toegevoegde waarde te worden van het gehele team!

Tiny Leunissen

Tiny Leunissen

Ik woon in Winthagen en heb 41 jaar gewerkt in het basisonderwijs. Sinds mijn pensionering ben ik vrijwilliger in ’t Brook en in verschillende werkgroepen van de parochie.

Namens de parochies was ik van 2012 tot 2014 lid van de WMO-adviesraad en sinds 2014 lid van het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Ons doel is op te komen voor de belangen van de inwoners van Voerendaal.

Kevin Vinken

Kevin Vinken

Momenteel woon ik in de Molenbeekstraat in Voerendaal en, op mijn studententijd na, ben ik altijd woonachtig geweest in de kernen Voerendaal en Kunrade. Ik ben vader van een tweeling die op de Brede School Cortemich zit.

Ik ben actief betrokken bij volleybalclub Voerendaal, Carnavalsvereniging de Kaatboere en sinds 2018 bij het Maatschappelijk Platform Voerendaal. Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik actief geweest binnen de Sociale Werkvoorziening en vanaf 2019 bij een pensioenbeheerder.

Binnen het Maatschappelijk platform zijn mijn aandachtspunten/ kennisgebieden gericht op (arbeids)participatie en verdiep ik mij steeds meer in de jeugdzorg. Ook de relatie tussen de beleidsterreinen van het MPV en de verschillende stichtingen en (sport)vereniging van met name Voerendaal en Kunrade hebben mijn aandacht. Spreek mij gerust aan "in ut durp" met vragen over het MPV of onze beleidsterreinen van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. 

Dagmar Schouteten

Dagmar Schouteten

Samen met mijn man en 3 zonen woon ik in Voerendaal "aan der viever". In het dagelijks leven ben ik werkzaam als jeugdzorgwerker bij Tobas Jeugdhulp en nauw betrokken bij de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen. Hiernaast ben ik 13 jaar (waarvan 8 jaar in de rol van voorzitter) actief geweest binnen de GMR van onderwijsstichting Innovo. Verder organiseren mijn man en ik binnen onze gemeente al jaren de collecteweek van Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK).

Ik draag de jeugd een warm hart toe en het zal u dan ook niet verbazen dat binnen het Maatschappelijk Platvorm Voerendaal het welzijn van de jeugd mijn aandacht heeft. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!

Angelique van Velsen

Angelique van Velsen

Met mijn partner woon ik in Retersbeek. Sinds september 2018 ben ik betrokken bij het Maatschappelijk Platform Voerendaal (MPV) als secretaris van het overleg. In Retersbeek ben ik actief binnen de Buurtvereniging Retersbeek en daar ook aanspreekpunt voor WMO-zaken.

Bijna mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam bij ProRail in diverse functies. Mijn huidige functie is beleidsadviseur veiligheid en Arbozaken. Binnen het MPV behartig ik alle secretariële taken en praat mee over zorg in het algemeen.

Marianne Beckers

Samen met mijn man, ben ik sinds 1995 woonachtig in Voerendaal. Sinds 2012 ben ik lid van het MPV (voorheen WMO Raad). Mijn betrokkenheid gaat vooral uit naar de GGZ en OGGZ . Op dit gebied wil ik graag iets betekenen voor de mensen van Voerendaal. In deze vertegenwoordig ik het MPV bij de MO Raad van de Gemeente Heerlen, waar als Kerngemeente de beslissingen vallen wat betreft GGZ en OGGZ.

Wendy Hellenbrand

Wendy Hellebrand

Mijn naam is Wendy Hellenbrand, in 1976 geboren, en woonachtig in Voerendaal. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest als dienstverlener in de gezondheidszorg en heb gewerkt met diverse doelgroepen. Vanuit intrinsieke motivatie en maatschappelijk betrokkenheid, voelde ik mij geroepen om mezelf hier verder in te ontwikkelen als Wmo consulent binnen het sociaal domein. Ik neem gewaardeerde kennis en ervaring mee vanuit de zorg, wil graag voor de samenleving van betekenis zijn en als MPV lid mijn steentje bijdragen aan deze mooie gemeente Voerendaal. Mijn aandacht en kennisgebied ligt dan ook bij het volgen van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Jo Muys

Jo Muys

Ik ben Jo Muys. Woonachtig in de kern Ubachsberg. Samen met de andere leden van het Mpv is ons doel om op te komen voor de belangen van de inwoners van Voerendaal. Mensen die vragen hebben over onze beleidsterreinen van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen, mogen mij daar gerust op aanspreken.