Maatschappelijk Platform

Het Maatschappelijk Platform (MPV) bestaat uit een groep inwoners van Voerendaal die op basis van persoonlijke motivatie en maatschappelijke betrokkenheid als vrijwilliger in het platform plaats hebben genomen. 

Het platform is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad van Voerendaal. Deze adviesraad zal gevraagd en ongevraagd adviseren bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het sociale domein. Het sociale domein omvat onder meer de WMO, Jeugd(hulp) en Participatie. De gemeente hecht veel belang aan de inbreng van haar burgers. Het Maatschappelijk Platform zorgt voor deze inbreng door de belangen van de burgers van Voerendaal te behartigen op de beleidsgebieden van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het Maatschappelijk Platform beoogt de ogen en oren van de Voerendaalse samenleving te zijn. Door zoveel mogelijk informatie over de ontwikkelingen in het sociale domein te verzamelen kan het maatschappelijk platform haar adviesfunctie zo goed mogelijk uitvoeren.

In het werkplan (pdf, 84 KB) staat waar de MPV zich hard voor maakt en welke taken zij heeft. 
U kunt contact opnemen met het MPV via mpvoerendaal@gmail.com.

Regelmatig vergadert het MPV en brengt het adviezen uit. Klik op onderstaande buttons voor informatie over de vergaderingen, notulen en de uitgewerkte adviezen. 

Adviezen Maatschappelijk Platform Vergaderingen en Notulen Maatschappelijk