Tegemoetkoming medische meerkosten

Wat houdt de tegemoetkoming medische meerkosten in?

Het is een financiële tegemoetkoming voor mensen die extra kosten hebben vanwege een chronische ziekte of beperking, én een laag inkomen hebben. Die extra kosten noemen we medische meerkosten. Het gaat alleen om meerkosten als die kosten niet door een andere instantie of regeling vergoed worden, bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar, de bijzondere bijstand of de regeling tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV. De hoogte van de tegemoetkoming is dit jaar € 197,72.

Wie kan er aanspraak maken op de Tegemoetkoming medische meerkosten?

De regeling is bedoeld voor inwoners van Voerendaal die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet,
  • een beperking, chronische ziekte of psychisch/psychosociaal probleem met als gevolg daarvan extra zorgkosten,
  • niet in aanmerking is gekomen voor de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV in het jaar waarop de tegemoetkoming meerkosten betrekking heeft,
  • in 2021 en 2022 het eigen risico van de zorgverzekering volledig benut. Heeft u geen eigen risico omdat u de Collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg Pakket van VGZ heeft, dan geldt deze voorwaarde niet voor u.

De aanvraag voor een tegemoetkoming medische meerkosten dient te worden ingediend voor 1 maart 2024.

Aannemelijke meerkosten

Als u ziek bent of een beperking heeft, dan maakt u waarschijnlijk extra hoge zorgkosten. Deze meerkosten maakt u bijvoorbeeld doordat u medicijnen moet aanschaffen die niet vergoed worden. Of doordat u extra zorg moet inkopen. Onder aannemelijke meerkosten verstaat de gemeente ook kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap, die niet op een andere manier zijn vergoed. Voorbeelden hiervan zijn het warm houden van de woning bij pijnklachten door reuma, extra kledingslijtage of waskosten als gevolg van de ziekte of beperking, of een maaltijdservice in verband met een bijzonder dieet. Het gaat in ieder geval om:

  • extra waskosten,
  • extra energiekosten,
  • extra kledingkosten,
  • dieet/maaltijdkosten,
  • medicijnen op doktersvoorschrift.

Het kan dat u andere meerkosten heeft die niet in dit rijtje zijn genoemd. Die kunt u ook noemen op het aanvraagformulier. Het gaat alleen om kosten die níet op een andere manier worden/zijn vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar of bijzondere bijstand.

Formulier en bewijsstukken

Dien een aanvraag in via de site van Kompas: www.isd-kompas.nl en voeg de gevraagde bewijsstukken toe. Of indien u dit niet lukt, neem telefonisch contact op met kompas voor een aanvraagformulier.

Hoe aanvragen?

De regeling wordt uitgevoerd door Kompas. Veel klanten zullen automatisch begin november een aanvraagformulier ontvangen via Kompas. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de regeling en heeft u op 15 december 2023 nog geen aanvraagformulier ontvangen? Bel dan met een van de Zorg Participatiecoaches van Kompas, telefoonnummer 088-4502188of 088-4502200. Denkt u eraan het formulier met bewijsstukken voor 1 maart 2024 in te leveren bij Kompas.