Een goed idee voor jullie wijk? Dien een voorstel in!

Heeft u, samen met uw buurtgenoten, een goed idee om de buurt of wijk gezelliger of mooier te maken? Dien dan een voorstel in. Er is namelijk voor elke kern van Voerendaal een budget. 

Met dit 'kernbudget' kunt u ideeën uitvoeren die de verbinding of de leefbaarheid in de kern verbeteren. U weet als inwoner tenslotte het beste waar behoefte aan is in uw buurt. Dit kan gaan om fysieke verbeteringen, zoals meer groen, een speelveldje, bankje of de uitstraling van de wijk. Maar ook om sociale verbeteringen, zoals ontmoetingen tussen buren, het organiseren van een activiteit voor een doelgroep die nog niet wordt bereikt (bijvoorbeeld jongeren), of het opzetten van een wijk- of dorpsraad.

Ook (buurt)verenigingen kunnen gebruik maken van dit budget. Een van de voorwaarden is wel dat het niet om een reguliere activiteit van de vereniging gaat en dat een groot deel van de kern plezier of behoefte heeft aan dit nieuwe initiatief.

Gebruik de checklist! 

Tips en voorwaarden vindt u terug in de checklist. Klik op de link hieronder en gebruik de checklist bij het opstellen van jullie plan. Op deze webpagina vindt u hieronder ook meer informatie over de doelen en voorwaarden terug.  

Checklist voor indienen van uw voorstel (pdf, 120 KB)

We zijn benieuwd naar jullie ideeën

We zijn heel benieuwd naar jullie ideeën voor initiatieven! Stem af met uw buren en stuur voor 1 juli a.s. jullie voorstel aan ons via info@voerendaal.nl. Het plan wordt getoetst en uiterlijk 1 september ontvangen jullie een reactie van ons. Wie weet kunnen jullie direct na de zomer aan de slag om dit jaar nog iets moois te realiseren!

In totaal is eenmalig een bedrag van € 60.000 beschikbaar voor de inzet op kernbudgetten in het jaar 2024. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de kernen van gemeente Voerendaal: 

Grote kernen (1500+ inwoners): € 10.000,-
Voerendaal, Kunrade, Klimmen

Middelgrote kernen (500 – 1500 inwoners): € 5.000,-
Ubachsberg, Ransdaal, Termaar

Kleine kernen (100 - 500 inwoners): € 2.500,- 
Weustenrade, Retersbeek, Craubeek

Gehuchten (< 100 inwoners): € 1.000,-
Colmont, Winthagen, Hellebeuk, Fromberg, Mingersborg

Het hoofddoel van de kernbudgetten is om te zorgen voor verbinding tussen de inwoners van de kern. Inwoners weten zelf vaak het beste wat belangrijk is in hun omgeving en stellen zich in verbinding met hun dorpsgenoten om hier samen de schouders onder te zetten. Belangrijk is dat inwoners zelf nadenken over hun kern en hoe ze hiermee om willen gaan nu en in de toekomst.

Subdoelen zijn:

1. Versterking/verbetering van de fysieke leefomgeving:

 • Versterken uitstraling: een toevoeging in de openbare ruimte die een positief effect heeft op de uitstraling van de kern en de verbondenheid van de inwoners.
 • De vergroening van de kern: toevoegingen die een positief effect hebben op  natuur, landschap en ecologie van de kern.
 • Recreatie: het toevoegen van een recreatiemogelijkheid in de kern.

2. Versterking van de sociale infrastructuur

 • Bereik nieuwe doelgroepen: door de inzet van de kernbudgetten wordt betrokkenheid gegenereerd bij groepen mensen die tot nu toe niet de aansluiting vinden bij hun dorpsgenoten.
 • Het organiseren van de kern: door een dorps- of wijkraad op te zetten kan de kern georganiseerd het gesprek aangaan met bijvoorbeeld de gemeente.
 • Het stimuleren van ontmoeting: door de inzet van het kernbudget wordt ontmoeting gefaciliteerd en aangejaagd.

Voorwaarden

A. Er wordt een plan ingediend waarbij ingegaan wordt op:

 • Verbinding met tenminste één van de subdoelen van het kernbudget;
 • Financiële onderbouwing;
 • Wijze waarop de kern of tenminste een aanzienlijk deel van de inwoners betrokken is of betrokken wordt.

B. Indien sprake van een activiteit dient het plan te worden ingediend voorafgaand aan het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

C. Er worden geen inwoners uitgesloten.

D. De uitvoering van het plan is gerealiseerd in 2024.

Weigeringsgronden

 1. De besteding richt zich niet op inwoners in de kern.
 2. Er wordt onvoldoende aangetoond dat een aanzienlijke groep inwoners in de kern hierbij betrokken zijn dan wel achter het plan staan.
 3. Het plan reeds op een andere wijze wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente Voerendaal.
 4. De activiteit niet haalbaar, niet uitvoerbaar of niet betaalbaar is.
 5. Het plan niet aansluit bij een van de subdoelen van het kernbudget.
 6. Extra inzet van de gemeentelijke buitendienst is noodzakelijk
 7. Het gaat om een reguliere activiteit van een vereniging.
 8. De besteding is in strijd met wet- en regelgeving. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met beleidsadviseur Thom Zeguers van gemeente Voerendaal.